رای گیری
بنظر شما بزرگترین مشکل مردم منطقه نی ریز چیست؟
 
اوقات شرعی